Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức khai giảng lớp nghề nuôi trồng thủy sản năm 2023

  • 15/09/2023
  • 15:20

Ngày 15/9/2023, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp nghề nuôi trồng thủy sản cho 50 học viên là người dân trên địa bàn phường Tân Thành, quận Dương Kinh.

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng

Dự lễ khai giảng có đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch và lãnh đạo các bộ phận thuộc Liên minh; lãnh đạo Chi cục nuôi trồng thủy sản; lãnh đạo Phòng Tài Chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế quận Dương Kinh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể phường Tân Thành và đông đủ 50 học viên tham dự.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu khai giảng lớp học

Phường Tân Thành, quận Dương Kinh có thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản nước lợ, với tổng diện tích hiện nay trên 800 ha. Làng nghề nuôi trồng thủy sản Tân Thành, với đặc thù địa lý tự nhiên, chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp sang nuôi Cua biển, Tôm Sú, tôm he chân trắng, cá vược, rô phi với nhiều mô hình: quảng canh, cao sản. Hiện nay, hàng năm có hơn 600 hộ sản xuất chia 2 vụ, cung cấp hải sản trong và ngoài thành phố, mang lại nguồn thu ổn định, đời sống bà con nông dân ngày được nâng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Đồng chí Phạm Sỹ Hiệp, Giám đốc Trung tâm Đào tạo công bố Quyết định mở lớp

Trong thời gian 01 tháng, đối với lớp đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản, các học viên được cung cấp kiến thức Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho tôm và kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho cua; ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố, những tiềm năng, lợi thế của thành phố nói chung và lĩnh vực thủy sản nói riêng. Tuy nhiên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, để đáp ứng yêu cầu và sự phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của địa phương, công tác đào tạo nghề, áp dụng tiến bộ khoa học vào nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia và tiếp thu đầy đủ những kiến thức về nuôi trồng thủy sản để từ đó vận dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị quận Dương Kinh, phường Tân Thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX thành phố, Trung tâm đào tạo phát triển Kinh tế HTX và DN, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch của UBND thành phố, tăng cường hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của quận và thành phố.

Đồng chí Hoàng Đình Hới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thành phát biểu
Đại diện học viên Lớp nghề nuôi trồng thủy sản phát biểu

Việc mở các lớp đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, làng nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng
Các đồng chí lãnh đạo  thăm mô hình nuôi trồng thủy sản của hộ thành viên Lê Đức Tùng trên địa bàn phường Tân Thành

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next