Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội thành phố

  • 21/12/2020
  • 14:25

Sáng 27/11, Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 263 HTX, doanh nghiệp thành viên Liên minh.

Chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố Lương Minh Huệ phát biểu khai mạc Đại hội

Giai đoạn 2017 – 2020, khu vực kinh tế tập thể, HTX thành phố phát triển cả về số lượng, chất lượng, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội thành phố, giải quyết nhiều việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, nhất là ở địa bàn nông thôn. Đến nay, toàn thành phố có 2.600 tổ hợp tác, 337 HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, thu hút trên 200 nghìn thành viên, giải quyết việc làm thường xuyên cho 13 nghìn lao động. Trong giai đoạn, có 98 HTX thành lập mới. Đến hết năm 2020, ước 100% HTX trên địa bàn thành phố hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm hành động “Hợp tác – đổi mới – phát triển – hiệu quả”, Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố xác định mục tiêu: “Xây dựng Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố ngày càng vững mạnh, gắn kết chặt chẽ với các đơn vị thành viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX”. Liên minh phấn đấu trong nhiệm kỳ phối hợp xây dựng từ 3-5 mô hình HTX hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; 100% cán bộ quản lý HTX được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; hằng năm hỗ trợ thành lập mới từ 30 HTX trở lên…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo

Biểu dương, ghi nhận những thành tích mà khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố đạt được trong giai đoạn 2017- 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu: trong nhiệm kỳ mới, Liên minh cần quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể thành phố. Trong đó, tích cực tham mưu thành phố triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể, HTX cũng như đề xuất các giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể thành phố và của thành viên.

Bên cạnh đó, Liên minh cần phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo

Nhân dịp này, 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 – 2020 được Liên minh HTX Việt Nam và Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen. Đại hội thống nhất bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố
6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam

Xây dựng Đảng: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28

Kinh tế và đô thị: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể

Chương trình cà phê sáng: Tháo gỡ khó khăn giúp các HTX phát triển

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Previous
Next