Gỡ rào cản để nâng hiệu quả sử dụng đất cho HTX

Tích tụ ruộng đất để sản xuất theo quy mô lớn là điều cần thiết đối với các HTX. Nếu các quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê… đất trong Luật Đất đai được sửa đổi phù hợp sẽ giúp các HTX tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất thuận lợi

Để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Trung ương sẽ xem xét về vấn đề tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Cương

Hợp tác xã nâng giá trị nông sản trên cánh đồng 4.0

Để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn cả nước đang đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, xây dựng các cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ 4.0, tạo ra những sản phẩm sạch, thân thiện môi trường, mang lại lợi ích bền vững cho

Thương mại điện tử mở rộng đầu ra cho HTX

Trong thời đại 4.0, thương mại điện tử sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực người dân, HTX trong việc kết nối với khách hàng trong và ngoài nước, từ đó giúp mô hình kinh tế tập thể thích ứng tốt hơn với xu thế thời đại. Trước sự phát triển của những chiếc

Ngọt ngào những mùa mật tại HTX An Sơn

Với mong muốn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong của bà con trong xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và quảng bá sản phẩm này tới nhiều người tiêu dùng, anh Nguyễn Văn Bắc đã quyết tâm thành lập HTX sản xuất mật ong, ong giống An Sơn vào

Sản xuất sạch hơn, chiến lược phát triển bền vững cho các HTX

Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng đang là một trong những giải pháp hữu hiệu, giúp giảm áp lực trong việc khai thác, chế biến và cung ứng các dạng năng lượng, đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế. Điều này không chỉ giúp các HTX thoát khỏi ô nhiễm môi

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Thành phố Hải Phòng phấn đấu trong năm 2022 đảm bảo số hộ kinh doanh cá thể, HTX, tổ hợp tác, hộ SXNN (sản xuất nông nghiệp) đạt tối thiểu 70% số hộ được tham gia tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; tối thiểu 50% số

Sửa Luật để kinh tế HTX bứt lên

Thực trạng bức tranh về kinh tế hợp tác cho thấy, nhiều cơ chế, chính sách hiện nay không còn phù hợp trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 đang tiếp tục “thử thách” sức chịu đựng của mô hình kinh tế này. Chính vì vậy, việc sửa

Tạo hệ sinh thái đủ lớn để HTX phát triển

Mô hình HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp không chỉ giúp người dân giải bài toán thị trường, mà còn có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Điều quan trọng là các bộ ngành và địa phương cần giúp kinh tế tập thể, HTX thích

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 2-2022

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể: Vấn đề và giải pháp

Previous
Next