Bắt tay thực thi ngay nghị quyết hỗ trợ HTX giữa mùa dịch

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, vào ngày 15/9 Liên minh HTX Việt Nam đã có văn bản triển khai ngay việc thực hiện nghị quyết này trong khu vực kinh tế HTX. Trong

Nghị quyết mở đường để hỗ trợ khu vực hợp tác xã, tổ hợp tác

Nhằm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh do tác động bởi đại dịch Covid-19, ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-CP (Nghị quyết 105) về hỗ

Sửa đổi Luật HTX 2012: ‘Chìa khóa’ để khu vực HTX bứt phá

Qua thực tiễn hoạt động và sản xuất của các HTX cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật HTX 2012 là cần thiết, nhằm tạo động lực cho mô hình kinh tế tập thể phát triển và thích ứng với thị trường. Tại Hội Nghị trực tuyến Ban Thường vụ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các gói chính sách hỗ trợ trước đại dịch Covid-19

Theo Liên minh HTX Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho 90% HTX đã giảm mạnh doanh thu và tỷ lệ lớn HTX hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động nhưng trong dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tìm đối tác hợp tác đầu tư dự án “Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, HTX”

Với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được UBND thành phố Hà Nội cho thuê đất xây dựng Dự án “Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, HTX”

Chương trình kết nối cung -cầu tiêu thụ nông sản cho HTX, THT: Các HTX nắm quy trình thu mua và phân phối sản phẩm để nhanh chóng vào hệ thống siêu thị

Ngày 23/8 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa các đơn vị tiêu thụ với các hợp tác xã (HTX) miền Nam. Đây là một trong những hoạt động quan trọng để triển khai chương trình số 503/Ctr-LMHTXVN ngày 4/8/2021 của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác