Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng năm

Ngày 20/9/2023, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự có các

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next