HTX vận tải mong tinh gọn khâu đăng kiểm

Hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, HTX trong lĩnh vực vận tải đã bị ảnh hưởng vì khó đăng kiểm xe trong thời gian dài vừa qua. Vì vậy, cần có giải pháp dài hạn để tháo gỡ những bất cập trong đăng kiểm hiện nay. Theo ước tính, giai đoạn tháng

‘Nhà khoa học’ ống hút rau củ

Năm 2019, trong khu xưởng của HTX Sông Hồng ở Đông Anh (Hà Nội), sau khi đã “đổ đi” gần 30 tấn tinh bột rau củ sạch cho những đợt thử nghiệm, “nhà khoa học” Lê Văn Tám đã tìm ra công thức để sản xuất một loại ống hút “lạ” từ rau củ hữu

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Previous
Next