Giới thiệu sản phẩm các hợp tác xã miền trung và Tây Nguyên

Từ 16-22.11, tại trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại các hợp tác xã năm 2022. Có trên 250 gian hàng tham gia giới thiệu đa dạng các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hội chợ nằm

Xây dựng nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

Chị Đỗ thị Thúy Hà và sản phẩm dưa đạt OCOP của mình Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình OCOP

Phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số để tạo sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng

Trao đổi kinh nghiệm về Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Haiphong.gov.vn) – Sáng 26/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội thảo có lãnh

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next