Hải Phòng đi đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Sau khi hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại 139/139 xã vào cuối năm 2019, thành phố Hải Phòng đã bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu và xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong giai

Hải Phòng đi đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Sau khi hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại 139/139 xã vào cuối năm 2019, thành phố Hải Phòng đã bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu và xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong giai

‘Nhà khoa học’ ống hút rau củ

Năm 2019, trong khu xưởng của HTX Sông Hồng ở Đông Anh (Hà Nội), sau khi đã “đổ đi” gần 30 tấn tinh bột rau củ sạch cho những đợt thử nghiệm, “nhà khoa học” Lê Văn Tám đã tìm ra công thức để sản xuất một loại ống hút “lạ” từ rau củ hữu

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Previous
Next