HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến, huyện An Dương cần tiếp tục làm tốt các khâu dịch vụ góp phần vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương

Ngày 28/3/2023, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch và Đoàn công tác Liên minh HTX thành phố thăm và làm việc với HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến; đại diện lãnh đạo

Liên minh Hợp tác xã thành phố thăm và làm việc tại HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo

Ngày 21/3/2023, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch cùng Đoàn Công tác Liên minh HTX thành phố đã thăm và làm việc với HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh bảo. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo UBND xã Thắng

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Previous
Next