Nghi lễ chào cờ đầu tháng 4/2024

Sáng 01/4/2024 Liên minh HTX thành phố tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 4/2024 tại trụ sở cơ quan. Trong không khí trang nghiêm, Lễ chào cờ và hát quốc ca được tiến hành trang trọng. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần

Hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý I và triển khai kế hoạch công tác Quý II năm 2024 của Ban Thường vụ Liên minh HTX thành phố

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 26/3/2024 Ban Thường vụ Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý I và triển khai kế hoạch công tác Quý II năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Ngọc Khánh – Chủ tịch Liên minh

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Nâng cao năng lực cạnh tranh khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng năm 2024

Kinh tế và đô thị: Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể – Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Previous
Next