Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, lưu thông, XK nông sản

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu

Sửa Luật để giúp HTX thích ứng với thị trường

Từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành, đại đa số các hợp tác xã (HTX) đã điều chỉnh, tổ chức lại, từng bước đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn. Tuy vậy, quá trình triển khai Luật vẫn còn một số bất cập, khó khăn

Bắt tay thực thi ngay nghị quyết hỗ trợ HTX giữa mùa dịch

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, vào ngày 15/9 Liên minh HTX Việt Nam đã có văn bản triển khai ngay việc thực hiện nghị quyết này trong khu vực kinh tế HTX. Trong

HTX tăng vai trò đầu mối tiêu thụ nông sản trong mùa dịch

Làm sao để các HTX vừa giải bài toán tiêu thụ kịp thời sản phẩm nông sản đang vào vụ thu hoạch nhưng bị ùn ứ, lại vừa phân phối đến được các tỉnh đang có nhu cầu nhưng chưa được cung ứng kịp do đang thực hiện giãn cách xã hội chính là bài

Sửa đổi Luật HTX 2012: ‘Chìa khóa’ để khu vực HTX bứt phá

Qua thực tiễn hoạt động và sản xuất của các HTX cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật HTX 2012 là cần thiết, nhằm tạo động lực cho mô hình kinh tế tập thể phát triển và thích ứng với thị trường. Tại Hội Nghị trực tuyến Ban Thường vụ