Tìm lời giải cho bài toán quản trị HTX

Muốn tăng hiệu quả hoạt động của HTX, những người đứng đầu HTX có vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ HTX là bài toán cần sớm có lời giải để đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển. Luật HTX 2012 ra

HTX môi trường Thành Vinh: Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Tại Hải Phòng, trong những năm qua, nhiều HTX dịch vụ bảo vệ môi trường (BVMT) đã được thành lập, không ít mô hình thí điểm về quản lý và xử lý môi trường đã thành công. Các HTX góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, huy động

Khơi thông ‘dòng chảy’ công nghệ cho các HTX

Ứng dụng công nghệ cao là một trong những bước đi giúp các HTX từng bước nâng “chất” cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, việc phát triển các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn gặp những trở

Công nghệ hậu thu hoạch mở đầu ra cho HTX

Hướng đến sản xuất bền vững, khai thác tốt tiềm năng của ngành nông nghiệp, các HTX cần tiếp tục đầu tư áp dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời mở rộng liên kết với doanh nghiệp. Từng có kinh nghiệm trong việc sản xuất và kinh

Chuyên gia nói gì về nguy cơ mất thương hiệu gạo ST25?

Khi đạt giải ngon nhất thế giới, gạo ST25 đã có cơ hội rất lớn trong việc xây dựng thương hiệu cho cả một ngành hàng lúa gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội này, để rồi đến bây giờ gạo ST25 lại đang đối mặt

Để XTTM không là ‘bài toán khó’ đối với HTX

Thực tế cho thấy, nếu HTX không chú trọng xúc tiến thương mại (XTTM) sẽ rất khó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các mối liên doanh liên kết, quay vòng tài chính… Đặc biệt, trong bối cảnh mới, công tác XTTM của mỗi HTX cần phải bài bản, chuyên nghiệp

Chuyển đổi số trong hợp tác xã: Cái khó “bó” cái khôn

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tuy vậy, quá trình này trong khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang diễn ra rất chậm bởi nguồn lực tài chính hạn chế, trình độ quản lý yếu kém… Chuyển đổi chậm Liên minh HTX Việt Nam cho biết,

Bài 2: Chính sách hỗ trợ vẫn như “quả đẹp khó ăn”

Chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển đã tương đối đầy đủ và toàn diện song như “quả đẹp khó ăn”. Vì thế, khu vực này vẫn chưa có bước đột phá. Chính sách hỗ trợ nhiều song HTX vẫn khó tiếp cận Ảnh: Đan

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 340/QĐ-TTg ngày