Các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố bảo đảm nguồn vốn vay giúp các hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất

Trong những qua, cùng với hệ thống ngân hàng, các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn thành phố làm tốt chức năng cho vay các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Qua đó góp phần bảo đảm

HTX Sản xuất Nấm Vĩnh Phong thu hoạch hơn 50 tấn nấm các loại

(HP)- Chủ tịch HĐQT HTX sản xuất Nấm Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Bảo) Đỗ Văn Tuấn thông tin: trong năm 2022 và tháng 1 năm nay thu hoạch hơn 50 tấn các loại, trong đó 40 tấn nấm sò, 10 tấn nấm mỡ. Các sản phẩm nấm của HTX được tiêu thụ rộng rãi tại

Xây dựng nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

Chị Đỗ thị Thúy Hà và sản phẩm dưa đạt OCOP của mình Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình OCOP

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Previous
Next