Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa thăm quan mô hình HTX kiểu mới, SXKD gắn với chuỗi giá trị tại HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

Ngày 6/6/2023, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và đoàn lãnh đạo của 30 HTX thành viên trên địa bàn tỉnh đã tới tham quan học tập mô hình HTX kiểu mới, SXKD gắn với chuỗi giá trị tại HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

Liên minh HTX thành phố phấn đấu hoàn thành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022, Quyết định số 62/QĐ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; Kế hoạch số 10/KH-UBKTr ngày 02/02/2023 của

Chi bộ cơ quan Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 10/5/2023, Chi bộ cơ quan Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thanh

Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Kính gửi: Các HTX, DN thành viên Thực hiện Công văn số 671-CV/ĐUK ngày 25/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù

Liên minh HTX thành phố tổ chức thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022, Quyết định số 62/QĐ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương;

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next