Vận động hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái tại Hải Phòng

Thực hiện mục tiêu phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với nền nông nghiệp bền vững, hiện đại có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế; đa dạng hóa các hoạt động sản xuất – kinh doanh dịch vụ. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tại các

Tìm lối đi cho trái thanh long

HTX Nông nghiệp hữu cơ Trực Trang (thôn Trực Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là đơn vị có 20 thành viên tham gia trồng thanh long với diện tích hơn 10ha. Trước xu hướng mở rộng diện tích trồng thanh long của bà con trong xã, đầu ra cho sản

Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từng bước mở rộng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm tạo đà phát triển kinh tế cho thành viên và người dân trên địa bàn xã Liên Khê.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, thế mạnh của địa phương phù hợp với nhu cầu thị trường, những năm qua HTX SXKDDV Nông nghiệp Liên Khê (thành viên Liên minh HTX thành phố) đã chủ động trong việc

Quỹ tín dụng nhân dân Quốc Tuấn từng bước nâng cao uy tín, phát triển thành viên, tăng cường công tác huy động vốn, cho vay góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân và góp phần vào xây dựng nông

Quỹ TDND Quốc Tuấn, huyện huyện An Dương chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 1995, trải qua 28 năm xây dựng và phát triển. Nhờ đồng bộ nhiều giải pháp, Quỹ TDND Quốc Tuấn đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các phương