Thu hút trí thức trẻ để tạo sức bật mới cho HTX

Đội  ngũ cán bộ trẻ sẽ giúp mô hình HTX giải quyết được những khó khăn trong quản trị, đặc biệt là thích ứng với thời đại 4.0. Chính vì vậy, việc có chính sách thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các HTX là hết sức cần thiết. Sau khi tốt nghiệp

HTX góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới Đồng Thái

HTX Nông nghiệp và Xây dựng Đồng Thái (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất theo hướng phát triển hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân.

Tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 7/12, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương