Gỡ nghẽn cho dòng vốn chảy vào chuỗi cung ứng nông sản

Dù rất muốn đầu tư hệ thống kho lạnh để bảo quản, sơ chế, chế biến nông sản, nhưng khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã là không có tiềm lực về vốn. Việc các định chế tài chính nhắm đến tài trợ chuỗi cung ứng nông sản

HTX Trực Trang: Trồng thanh long hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao

Xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng có khoảng 220ha cây ăn quả  được trồng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó 160ha vải và hơn 60ha thanh long. Cùng địa phương, HTX Nông nghiệp hữu cơ Trực Trang đang góp nhiều công sức trong việc mở rộng diện tích

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Thành phố Hải Phòng phấn đấu trong năm 2022 đảm bảo số hộ kinh doanh cá thể, HTX, tổ hợp tác, hộ SXNN (sản xuất nông nghiệp) đạt tối thiểu 70% số hộ được tham gia tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; tối thiểu 50% số

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 2-2022

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể: Vấn đề và giải pháp

Previous
Next