Chuyển đổi số trong hợp tác xã: Cái khó “bó” cái khôn

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tuy vậy, quá trình này trong khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang diễn ra rất chậm bởi nguồn lực tài chính hạn chế, trình độ quản lý yếu kém… Chuyển đổi chậm Liên minh HTX Việt Nam cho biết,

Bài 2: Chính sách hỗ trợ vẫn như “quả đẹp khó ăn”

Chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển đã tương đối đầy đủ và toàn diện song như “quả đẹp khó ăn”. Vì thế, khu vực này vẫn chưa có bước đột phá. Chính sách hỗ trợ nhiều song HTX vẫn khó tiếp cận Ảnh: Đan

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 340/QĐ-TTg ngày

Tân Bộ trưởng NN&PTNT: Đừng xem nhẹ vai trò của hợp tác xã

Thời gian qua, đâu đó chúng ta còn xem nhẹ phát triển về hợp tác xã (HTX) mà chỉ tìm những “đại bàng” lớn về để thay đổi nền nông nghiệp của địa phương. Trong khi đó, thế giới hướng tới khi vận hành HTX là không chỉ đóng vai trò trung gian mà phải

Phát triển kinh tế tập thể nhanh, hiệu quả và bền vững

– Trong năm 2021, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam xác định mục tiêu phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Hợp tác xã (HTX) Việt Nam 11/4, Liên minh HTX Việt Nam xin giới thiệu những nội dung giải thích về ý nghĩa Ngày HTX Việt Nam 11/4. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng Hợp tác xã vào Việt Nam. Ngay từ khi còn

HTX đối diện với thách thức biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang gây những áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX theo cách không thể lường trước được. Trong khi đó, vẫn có những HTX đang gặp những khó khăn nhất định trong việc áp dụng và triển khai các biện pháp thích ứng với biến

Hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi số để thích ứng

Chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng đi quan trọng thúc đẩy các HTX nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, thích ứng với thị trường. Tuy nhiên, làm sao để các HTX có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý hiệu quả thì

Khu vực hợp tác xã vẫn khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Phần lớn hợp tác xã (HTX) đang chịu những ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn khó tiếp cận được chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều này không chỉ gây khó khăn trong phục hồi sản xuất, mà còn khiến mô hình kinh tế tập thể khó đối phó và