Trợ lực để HTX phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19

Mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19, nhưng khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn khẳng định được vai trò trong việc hỗ trợ người dân sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt là kinh tế tập thể, HTX vẫn tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất  lượng.

Mã số vùng trồng: ‘Vé thông hành’ cho nông sản xuất ngoại

Nếu không được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói thì nông sản không đủ điều kiện xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Song, quá trình xây dựng vùng nguyên liệu để được công nhận mã số vùng trồng chưa bao giờ là đơn giản với nông sản Việt. Mới

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030: Nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là Quyết định 340/QĐ-TTg; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nguồn lực và khả năng thực hiện; Ban Chấp

VCA giải bài toán tiêu thụ nông sản cho HTX

Việc Liên minh HTX Việt Nam (VCA) kết nối để hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX ở những tỉnh đang là điểm nóng về lây lan dịch bệnh Covid-19 như Bắc Giang, Bắc Ninh… đã giúp đầu ra của nông sản được khơi thông. Việc làm cụ thể này đã tạo sự quan tâm

Liên kết chuyển đổi số giúp HTX, nông dân tiêu thụ nông sản

Việc hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Chuyển đổi

Thương mại điện tử tạo cơ hội phát triển cho HTX

Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid – 19 đang bùng phát trở lại, việc các HTX triển khai ứng dụng công nghệ 4.0, bán hàng thông qua thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ phù hợp với xu thế, đáp ứng yêu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn giúp hạn chế

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next