Nhân rộng các hợp tác xã nông nghiệp điển hình

  • 10/08/2021
  • 08:51

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch “Phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có 310 HTX nông nghiệp hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Qua đó, nhằm nhân rộng và phát huy hơn nữa vai trò của các HTX trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn. 

Thành lập mới 121 HTX nông nghiệp

Chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố Lương Minh Huệ  cho biết, sau khi thực hiện chuyển đổi, thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động của các HTX, nhất là HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố thực chất hơn. Các HTX thể hiện rõ vai trò “cầu nối” liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập thành viên, doanh thu cho HTX. Nhiều HTX nông nghiệp tham gia tích cực vào quá trình tích tụ ruộng đất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Một điển hình là HTX nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng (huyện Thủy Nguyên). Từ chỗ làm ăn nhỏ lẻ, năm 2015 những người nuôi trồng thủy sản tại xã Lập Lễ liên kết với nhau, thành lập HTX nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng theo Luật HTX năm 2012. Khi thành lập HTX, các thành viên đặt mục tiêu sản lượng đạt 10 tấn/ha, nhưng đến nay sản lượng đạt 30 tấn/ha. HTX thực hiện truy suất nguồn gốc và xây dựng thành công thương hiệu cá vược Lập Lễ. Hiện, HTX tiếp tục liên danh, liên kết với nhiều đơn vị tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, kỹ thuật chế biến cá vược tại một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố, nhằm mở rộng thị trường “đầu ra” và tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm cá vược Lập Lễ.

Từ hiệu quả cụ thể, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò, đóng góp của các HTX nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn; đồng thời triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, UBND thành phố vừa phê duyệt và ban hành kế hoạch “Phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025”. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có 310 HTX nông nghiệp hoạt động thường xuyên có hiệu quả, trong đó có 17% số HTX đạt loại tốt, 18% số HTX đạt loại khá. Đối với các xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã có ít nhất 2 HTX kiểu mới liên kết sản xuất có hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu đề ra, từ nay đến hết năm 2025, toàn thành phố sẽ thành lập mới 121 HTX nông nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, duy trì 189 HTX đang hoạt động.

Hướng các HTX thành lập mới phát triển sản phẩm OCOP

Theo đồng chí Lương Minh Huệ, Chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố, để phát triển các HTX nông nghiệp cả về số lượng và chất lượng như kế hoạch đề ra, trong giai đoạn 2021 – 2025, thành phố sẽ tập trung xử lý dứt điểm khoảng 181 HTX ngừng hoạt động nhưng chưa tổ chức giải thể. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 189 HTX đang hoạt động thông qua việc hướng dẫn và hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý điều hành và thành viên HTX. Tiếp tục đưa cán bộ trẻ qua đào tạo, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên về làm việc tại các HTX nông nghiệp. Thành phố tiếp tục hỗ trợ các HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất chế biến sản phẩm, liên kết sản xuất. Bên cạnh đó, hỗ trợ các HTX xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài nước.

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) mở rộng diện tích, xây dựng thành công thương hiệu “Na Liên Khê”.

Bên cạnh đó, với các HTX thành lập mới, thành phố yêu cầu các địa phương phối hợp với sở, ngành liên quan tập trung hướng dẫn các HTX phát triển sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025. Đây là điểm khác biệt trong định hướng phát triển HTX so với các giai đoạn trước đó. Cụ thể, tập trung hướng dẫn các HTX sản xuất sản phẩm đặc thù, thế mạnh của các địa phương để tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hỗ trợ các hộ dân cùng sản xuất một loại sản phẩm tại địa phương thành lập HTX để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Theo Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hợp Đức (quận Đồ Sơn) Trịnh Thanh Tùng, việc triển khai kế hoạch phát triển các HTX nông nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025 có ý nghĩa rất lớn đối với các HTX. Là một trong đơn vị được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của thành phố như: thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX; vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX…giúp HTX khắc phục khó khăn về vốn, nhân lực, mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành một trong HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, điển hình của thành phố. Mong rằng, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 sớm được triển khai vào thực tiễn, trợ lực và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả cao, đáp ứng tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Ngọc Lan – Báo Hải Phòng

 

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next