Phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số để tạo sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng

Trao đổi kinh nghiệm về Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Haiphong.gov.vn) – Sáng 26/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng. Tham dự Hội thảo có lãnh

Thông cáo báo chí tại Lễ khai mạc TECHFEST HAI PHONG 2022

Thời gian: Chuỗi các hoạt động của Techfest Hai Phong 2022 được tổ chức trong 07 ngày (từ ngày 27/9 đến ngày 04/10/2022. Khu trưng bày sản phẩm trực tiếp tổ chức trong 02 ngày (27 và 28/9/2022. Riêng triển lãm trực tuyến mở 24/24h trong suốt Tuần lễ tại Website: techfesthaiphong.isc1.vn trên phiên bản

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Thành phố Hải Phòng phấn đấu trong năm 2022 đảm bảo số hộ kinh doanh cá thể, HTX, tổ hợp tác, hộ SXNN (sản xuất nông nghiệp) đạt tối thiểu 70% số hộ được tham gia tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; tối thiểu 50% số

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kế 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kế 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (Haiphong.gov.vn) – Sáng 15/2 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung

Tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 7/12, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next