Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng

Ngày 27/02/2024, tại Trường quay S3 – Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và Báo Hải Phòng. Tham dự Hội nghị ký kết có các đồng chí:

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023” tại thành phố Hải Phòng

Tối 21/12/2023, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân. Liên minh HTX thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố Hà Nội, Liên minh HTX thành phố Hà Nội khai mạc “Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 của Ban Chấp hành (mở rộng) và sinh hoạt thành viên địa bàn huyện Tiên Lãng

Ngày 14/12/2023, tại huyện Tiên Lãng, Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 của Ban Chấp hành (mở rộng) và sinh hoạt thành viên địa bàn huyện Tiên Lãng. Chủ trì Hội nghị đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ; kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân lãnh đạo Liên minh HTX thành phố

Ngày 08/12/2023. Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ; kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân lãnh đạo Liên minh HTX thành phố. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh;

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng năm 2024

Kinh tế và đô thị: Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể – Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Diễn đàn kinh tế hợp tác, Hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã thành phố phát huy vai trò cầu nối hỗ trợ khu vực kinh tế tập, HTX, đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

10 Sự kiện nổi bật của Liên minh Hợp tác xã thành phố năm 2023

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động nguồn hàng phục vụ Tết, góp phần bình ổn thị trường

Previous
Next