Để chuyển đổi số trong HTX không ‘sớm nở tối tàn’

Trước xu hướng chuyển đổi số như hiện nay, việc HTX ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng với thị trường là điều cần thiết. Tuy nhiên, làm sao để chuyển đổi số trong HTX thực sự hiệu quả, tránh tình trạng chết yểu mới là điều quan trọng. Đến thời điểm này, không chỉ

Gập ghềnh chuyển đổi đất, HTX khó làm giàu

Nhiều nguyên nhân khiến các HTX khó phát triển kinh tế, nhiều thành viên chưa thực sự sống được bằng ngành nghề, sản phẩm mình làm ra bởi những khó khăn về chính sách đất đai. Nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, liên kết với HTX cũng như xây dựng chuỗi

Xây dựng nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

Chị Đỗ thị Thúy Hà và sản phẩm dưa đạt OCOP của mình Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình OCOP

Nông thôn mới là giúp người dân giải quyết những khó khăn

Xây dựng nông thôn mới là một trong ba chương trình Mục tiêu quốc gia được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới. Sau hơn 10

Tái cấu trúc HTX từ hợp nhất, sáp nhập

Việc sáp nhập các HTX, các tổ hợp tác có quy mô nhỏ sẽ tạo lợi thế về quy mô kinh tế, giảm chi phí đầu vào, từ đó giúp các HTX có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Đây cũng là xu thế mà các HTX trên thế giới đang thực hiện.

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THAM GIA HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2022 TẠI TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Chương trình liên kết hợp tác giữa Liên minh HTX 09 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn và Thái Nguyên về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX các tỉnh, thành phố. Từ ngày 10 – 11/11/2022,

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next