Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng

  • 27/02/2024
  • 17:09

Ngày 27/02/2024, tại Trường quay S3 – Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và Báo Hải Phòng. Tham dự Hội nghị ký kết có các đồng chí: Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố; Lương Hải Âu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên minh; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm của Liên minh HTX thành phố, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và các đơn vị thành viên.

Chương trình phối hợp được thực hiện nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Liên minh HTX thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thành phố về kinh tế tập thể, HTX; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, quảng bá các sản phẩm, chuyển đổi số trong hoạt động của HTX… qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, từng bước khẳng định vai trò, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trong giai thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục cùng nhau phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố về kinh tế tập thể, HTX, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Luật HTX năm 2023 và các văn bản pháp luật có liên quan…; Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, về vị trí vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã thành phố trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, các đơn vị thành viên; Tuyên truyền về vị trí vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; các mô hình HTX phát triển gắn với chuỗi giá trị, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, điển hình tiên tiến góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tuyên truyền các hoạt động của Liên minh HTX thành phố hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX, đơn vị thành viên: Xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa; đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ vốn, chuyển đổi số…; Các bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền theo chuyên đề định kỳ theo tháng về kinh tế tập thể; phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách; những khó khăn, vướng mắc của khu vực kinh tế tập thể, HTX; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố nhấn mạnh: Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối có hiệu quả của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị thành viên. Liên minh HTX thành phố đã đoàn kết thực hiện thắng lợi, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong những kết quả nổi bật của Liên minh HTX thành phố trong năm 2023, công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần quan trọng đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về ý nghĩa vai trò kinh tế tập thể, HTX của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, của cán bộ quản lý, thành viên các HTX về bản chất, vị trí vai trò của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố về phát triển kinh tế tập thể. Công tác thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, nội dung phong phú, bám sát kế hoạch, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, kịp thời phản ánh, truyền tải các nội dụng các cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể cũng như hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX đến với các tầng lớp nhân dân, các HTX, đơn vị thành viên.

Để nội dung Chương trình phối hợp được triển khai thực hiện có hiệu quả, Liên minh HTX thành phố tiếp tục phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng: Cụ thể hóa thành Chương trình phối hợp bằng Kế hoạch chi tiết hằng năm; bố trí dành nguồn lực tương xứng để triển khai các nội dung công việc đề ra trong Chương trình phối hợp và kế hoạch hàng năm; Giao cho Phòng chuyên môn đầu mối và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai cụ thể hằng năm, đôn đốc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; Thường xuyên trao đổi, làm việc với lãnh đạo Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để đánh giá việc triển khai Chương trình phối hợp và đề ra những, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn để triển khai trong thời gian tiếp theo./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu
Đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phát biểu
Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố và đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp
Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố và đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị ký kết Chương trình phố hợp

Phòng TTTT

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Nâng cao năng lực cạnh tranh khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng năm 2024

Kinh tế và đô thị: Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể – Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Previous
Next