Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

  • 08/03/2021
  • 07:39

Thực hiện Thông báo số 58/TB-MTTQ-BTT ngày 23/2/2021 của Ban Thường trực MTTQ thành phố Hải Phòng; theo đó Liên minh HTX và DN thành phố được giới thiệu 01 người (là nữ, trẻ tuổi) ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2016. Ngày 05/3/2021, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN TP phát biểu tại HN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tiểu sử đồng chí được tập thể Thường trực, lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố dự kiến giới thiệu đại biểu HĐND thành phố.

Đ/c Hoàng Thị Anh – Trưởng phòng Phòng KTTCTV phát biểu ý kiến

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí: Hoàng Thị Anh – Trưởng phòng Phòng Kiểm tra và Tổ chức thành viên ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next