Về việc triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất trong năm 2023

  • 20/06/2023
  • 14:15

Liên minh HTX thành phố kính gửi các HTX, DN thành viên

– Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai: Nghị định số 10-2023-cp.signed

– Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất trong năm 2023: Nghị định số 12-2023-cp.signed

– Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam triển khai Nghị định số 10 và Nghị định số 12 năm 2023 của Chính phủ: Công văn số 454 của LMHTXVN về triển khai NĐ số 10-2023 và NĐ số 12-2023

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Nâng cao năng lực cạnh tranh khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng năm 2024

Kinh tế và đô thị: Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể – Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Previous
Next