Về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

  • 24/08/2023
  • 15:40

Công văn số 1560/MTTQ-BTT ngày 07/8/2023 của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Xem chi tiết tại file đính kèm; 640

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Nâng cao năng lực cạnh tranh khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng năm 2024

Kinh tế và đô thị: Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể – Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Previous
Next