Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thông qua nền tảng số để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố ban hành Kế hoạch Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. Chuyển đổi số cho hộ sản xuất nông nghiệp là bước phát triển đột phá, góp phần hỗ

Tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế – xã hội

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 6/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch

Nhân rộng các hợp tác xã nông nghiệp điển hình

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch “Phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có 310 HTX nông nghiệp hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Qua đó, nhằm nhân rộng và phát huy hơn nữa vai trò của các HTX trong quá

Định hướng xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 15/7, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về các nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo của