Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đến hết tháng 3- 2020

  • 01/06/2020
  • 04:52

Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đến hết tháng 3- 2020


(HPĐT)-Sáng 16-3, UBND thành phố có Công văn số 587/ VP-VX về việc tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch COVID- 19, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch chỉ đạo:

1- Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mátxa, quán Bar, internet, sân golf; các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3 năm 2020

2- Giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương thực hiện việc phun thuốc khử trùng toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mátxa, quán Bar, internet, sân golf; các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nêu trên.

3- Giao Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan thông báo đến các cơ sở nêu trên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

  • Nguồn tin: