Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng

  • 12/01/2022
  • 07:50

Số ký hiệu: 03/QĐ-BCĐ

Người ký: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân

Trích yếu: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư, Nông nghiệp và PTNT

Tài liệu đính kèm:

  • Nguồn tin: