Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung – cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất

Số/ký hiệu Số 504/LMHTXVN-CSPT Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung – cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất Cơ quan ban hành Liên minh

Chương trình Kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Số/ký hiệu Số 503/CTr-LMHTXVN Ngày ban hành 04/08/2021 Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Chương trình Kết nối cung – cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các

Quyết định số 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025

Số/Ký hiệu 1318/QĐ-TTg Ngày ban hành 22/07/2021 Người ký Lê Minh Khái Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định Tệp đính kèm: 1318.signed.pdf (785707 Byte)

Kế hoạch triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Ngày 20/7, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng

Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam

Số/ký hiệu 1328/QĐ-TTg Ngày ban hành 23/07/2021 Người ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Trích yếu Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ Phân loại Chỉ thị Tệp đính kèm Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 01/7/2021, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19. * MỤC TIÊU CỦA NGHỊ QUYẾT 68: Tập trung vào hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động