Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025

  • 18/01/2022
  • 07:39

Số ký hiệu: 157/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 14/01/2022

Người ký: Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng

Trích yếu: Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025

Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT

Tài liệu đính kèm:

  • Nguồn tin:

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 2-2022

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể: Vấn đề và giải pháp

Previous
Next