Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030

  • 22/03/2021
  • 09:28
Số/ký hiệu 340/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/03/2021
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tệp đính kèm Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030
  • Nguồn tin: