Người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ tối thiểu 1 m khi tiếp xúc

  • 01/06/2020
  • 04:46

Người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ tối thiểu 1 m khi tiếp xúc


  (HPĐT)- Ngày 27-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 3087/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy, căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ  đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, văn bản yêu cầu mọi người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc. 

 

Toàn văn nội dung văn bản số 3087/UBND-VX của UBND thành phố ngày 27-4-2020.

 

 

  • Nguồn tin: