Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Nhiệm kỳ 2020-2025.

  • 27/07/2023
  • 15:53

Ngày 26/7, tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề: báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra; báo cáo kết quả và Tờ trình công bố kết quả Chiến dịch khảo sát “Chỉ số hài lòng của HTX” năm 2022; dự thảo Quy quy định, chế độ thông tin, thống kê, báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Kế hoạch tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và Kế hoạch chi tiết triển khai tuyên truyền về Luật HTX năm 2023 giai đoạn 2023 – 2024…

Sáu tháng đầu năm 2023, cả nước thành lập mới 1.032 HTX, cả nước có 30.425 HTX, tăng 2.204 HTX so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: 20.157 HTX nông nghiệp, 10.268 HTX phi nông nghiệp (bao gồm: 2.368 HTX CN-TTCN, 2.613 HTX TMDV, 1.790 HTX vận tải, 904 HTX xây dựng, 634 HTX môi trường, 1.183 Quỹ tín dụng nhân dân và 776 HTX khác). Khu vực HTX thu hút trên 6,93 triệu thành viên (tăng 30.770 thành viên so với cùng kỳ năm 2022) và 2,58 triệu lao động (tăng 48.348 lao động so với cùng kỳ năm 2022).

Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam chia tay đồng chí Lương Minh Huệ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hải Phòng

Phòng TTTT

 

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next