Liên minh HTX và DN thành phố thăm và làm việc với các đơn vị thành viên

  • 15/04/2021
  • 16:27

Ngày 14/4/2021, Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố- Lương Minh Huệ đã đến thăm và trao Giấy chứng nhận thành viên Liên minh cho 03 Hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành thành lập mới theo Luật HTX năm 2012, gồm: HTX Ổi Nam Sơn, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Gia đình – huyện Vĩnh Bảo; HTX Sông Rế – huyện An Dương.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Giám đốc đơn vị đã giới thiệu khái quát tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh, những thuận lợi khó khăn của đơn vị  từ khi thành lập HTX theo Luật Hợp tác xã 2012, đặc biệt những khó khăn trước mắt của đơn vị do ảnh hưởng của dịch COVID – 19. Đồng thời, cảm ơn trước những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Liên minh HTX và DN thành phố để các đơn vị thành viên tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị, đồng chí Lương Minh Huệ Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng chí chia sẻ những khó khăn và động viên các đơn vị nỗ lực, sáng tạo vượt khó hoàn thành những mục tiêu của đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Lương Minh Huệ khẳng định, Liên minh HTX và DN thành phố luôn đồng hành cùng các đơn vị thành viên, thường xuyên cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn để nâng cao năng lực quản trị cho các HTX.

 

Đ/c Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố trao giấy chứng nhận thành viên cho HTX Ổi Nam Sơn, huyện Vĩnh Bảo

 

Đ/c Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố trao giấy chứng nhận thành viên cho HTX Sông Rế, huyện An Dương
Đ/c Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố trao giấy chứng nhận thành viên cho HTX SXKDDV nông nghiệp Gia đình, huyện Vĩnh Bảo
  • – HA. Phòng KTTCTV –
  • Nguồn tin: