• Tin mới:

Liên minh HTX thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tuyên truyền, tập huấn về phát triển mô hình kinh tế tập thể HTX

  • 09/11/2023
  • 14:44

Để tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX. Ngày 07/11/2023, đồng chí Nguyễn Hữu Đạo – Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố đã tham gia giảng bài, tuyên truyền cho trên 100 lãnh đạo và thành viên các HTX, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức.

Tại Hội nghị, đồng chí đã thông tin về tình hình kinh tế tập thể, HTX của thành phố, đồng thời, tuyên truyền một số nội dung, điểm mới Luật HTX năm 2023; kết nối thị trường, chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm, ngành nghề truyền thống địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các thông tin về kinh tế tập thể

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: xúc tiến thương mại cho các HTX, DN

Liên minh Hợp tác xã thành phố thành lập Câu lạc bộ Ocop và Dịch vụ vệ sinh môi trường

Kinh tế và đô thị: Những đơn vị tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế tập thể thành phố

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Previous
Next