Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Hội nghị sinh hoạt thành viên cum địa bàn các quận, huyện An Dương – An Lão – Kiến An và công bố Quyết định kết nạp thành viên

  • 09/08/2023
  • 15:23

Ngày 08/8/2023, tại huyện An Dương Kinh, Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị sinh hoạt thành viên cụm địa bàn quận, huyện An Dương, An Lão, Kiến An và công bố Quyết định kết nạp thành viên. Chủ trì Hội nghị đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, các đồng chí Thường trực Liên minh; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện An Dương và Kiến An; đại diện các sở, ngành: Công Thương, Hội nông dân thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng và các phòng chuyên môn của các quận, huyện; đại diện lãnh đạo các HTX, DN thành viên trên địa bàn; phóng viên Đài PTTH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Thời báo kinh doanh, Cổng thông tin điện tử thành phố dự và đưa tin.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố chủ trì Hội nghị

Tổng số đơn vị thành viên Liên minh trên địa bàn An Dương, An Lão, Kiến An có 56 đơn vị (trong đó có: 35 HTX, 21 DN). Trong 7 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thành viên Liên minh trên địa bàn các quận, huyện đã từng bước nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều HTX, DN hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề, liên kết sản xuất, kinh doanh với các DN, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, làm tốt các khâu dịch vụ, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu như: HTX Nông nghiệp và Điện năng An Hưng, HTX Nông nghiệp Tân Tiến, HTX 2180, Xí nghiệp Phù Tiên, Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng, HTX Tre Tiên Cầm, Công ty giống gia cầm Lượng Huệ, Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng… Tuy nhiên các HTX, DN thành viên trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, đất đai xây dựng trụ sở làm việc, thuế, tiếp cận các cơ chế chính sách của nhà nước, tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, đào tạo, bồi dưỡng, bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi số…

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của huyện An Dương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Liên minh HTX thành phố đã thông tin nội dung những chính sách tác động đến phát triển kinh tế tập thể: Nghị quyết 20-NQ/TW; Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Luật Hợp tác xã năm 2023; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của thành viên và trao đổi, giải đáp các vấn đề thành viên quan tâm, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố thông tin về những cơ chế chính sách, Luật HTX 2023 đến các đơn vị thành viên
Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố báo cáo tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các đơn vị thành viên và trả lời các kiến nghị

Tại Hội nghị, các HTX thành viên đã phát biểu, kiến nghị, đề xuất với thành phố, các quận, huyện, sở, ngành, đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chính sách về đất đai, trụ sở làm việc, thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, tham quan học tập các mô hình HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong và ngoài thành phố…

Đại diện lãnh đạo HTX Lê Hồng Phong, huyện An Dương phát biểu
Lãnh đạo HTX Thuỷ sản Đồng Hoà, quận Kiến An phát biểu
Lãnh đạo Xí nghiệp Phù Tiên, quận Kiến An phát biểu
Lãnh đạo HTX DV Nông nghiệp và Điện năng An Hưng, huyện An Dương phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố khẳng định Hội nghị đã tạo điều kiện hỗ trợ các HTX thành viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu các chủ trương,chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX, vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp vào tình hình thực tế của đơn vị; thường xuyên giữ mối liên hệ với Liên minh, tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên minh; tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm; các đơn vị thành viên tiếp tục chủ động đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tận dụng tối đa các nguồn lực, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, theo hướng hữu cơ, xây dựng các sản phẩm OCOP, chủ lực… Đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục quan tâm về cơ chế chính sách giúp cho các HTX, đơn vị thành viên có điều kiện thuận lợi để phát triển. Các sở, ngành địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX thành phố tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoạt động.

Nhân dịp này, Liên minh HTX thành phố đã công bố và trao Quyết định kết nạp thành viên cho 04 đơn vị: HTX Phúc Hoàng, huyện An Dương; HTX An Phát, huyện Cát Hải; HTX Sinh thái Ba Thôn, huyện Kiến Thụy và HTX SXDVKD nuôi trồng Thủy sản Tân Thành, quận Dương Kinh.

hủ tịch Liên minh HTX thành phố Ngô Ngọc Khánh trao Giấy chứng nhận thành viên cho HTX SXKD dịch vụ nuôi trồng thủy sản Tân Thành, quận Dương Kinh
hủ tịch Liên minh HTX thành phố Ngô Ngọc Khánh trao Giấy chứng nhận thành viên cho HTX An Phát, huyện Cát Hải
Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Ngô Ngọc Khánh trao Giấy chứng nhận thành viên cho HTX Sinh thái Ba Thôn, huyện Kiến Thụy
Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Ngô Ngọc Khánh trao Giấy chứng nhận thành viên cho HTX Phúc Hoàng, huyện An Dương
Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu chào mừng các đơn vị được kết nạp là thành viên Liên minh

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next