Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp thành phố ký giao ước thi đua năm 2023

  • 09/03/2023
  • 15:01

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Cụm, Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp thành phố, ngày 01/3/2023 tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, đơn vị Trưởng khối Thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp thành phố năm 2023 đã tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị thuộc Khối thi đua. Đồng chí Nguyễn Hoàng Bí – Phó Trưởng ban Ban Thi đua và Khen thưởng thành phố đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh của thành phố. Kết quả đạt được năm 2022 của Khối thi đua như sau:

Liên minh Hợp tác xã thành phố được UBND thành phố tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp thành phố năm 2022;

04 đơn vị gồm: Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng được UBND thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh Hải Phòng được UBND thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác an sinh xã hội năm 2022.

Phát huy thành tích, kết quả đạt được, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2023 với 5 nhiệm vụ cụ thể nhằm nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo với ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Bí – Phó Trưởng ban Ban Thi đua và Khen thưởng thành phố đánh giá cao các kết quả, thành tích của các đơn vị trong Khối đạt được. Để phong trào thi đua thực chất, tạo khí thế sôi nổi, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực sáng tạo của các thành viên. Công tác thi đua, khen thưởng phải thực hiện công khai, minh bạch, chính xác; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Hoàng Bí, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố trao Cờ thi đua cho Liên minh Hợp tác xã thành phố, đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp năm 2022
Đ/c Nguyễn Hoàng Bí, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố trao Bằng khen cho 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022
Đ/c Nguyễn Hoàng Bí, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua Liên hiệp hội và các Hội Doanh nghiệp năm 2022 phát biểu tại Hội nghị

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Nâng cao năng lực cạnh tranh khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng năm 2024

Kinh tế và đô thị: Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể – Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Previous
Next