HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến, huyện An Dương cần tiếp tục làm tốt các khâu dịch vụ góp phần vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương

  • 29/03/2023
  • 08:42

Ngày 28/3/2023, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch và Đoàn công tác Liên minh HTX thành phố thăm và làm việc với HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Tiến; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương; đồng chí Chủ tịch HĐQT – Giám đốc HTX, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát HTX.

Đoàn công tác của Liên minh HTX thành phố làm việc tại HTX

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến với tổng số có 18 thành viên, 20 lao động. HTX đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Sản xuất và làm dịch vụ nông nghiệp, sản xuất nước sạch, dịch vụ điện năng, dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt. HTX tổ chức sản xuất trên 170 ha, áp dụng cơ giới đồng bộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. HTX đã liên kết với một số DN tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định, áp dụng khoa học vào sản xuất, làm tốt công tác thủy lợi và dịch vụ thủy nông. HTX cung cấp dịch vụ nước sạch ổn định cho 782 khách hàng, đầu tư nâng cấp tuyến ống cấp chính. tu bổ, sửa chữa, xây dựng hệ thống bể lọc, bể lắng hai trạm để nâng cao chất lượng nước. HTX cung cấp dịch vụ điện năng ổn định và an toàn cho 181 khách hàng, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. HTX thu gom rác thải trên địa bàn 13 thôn của xã Tân Tiến, công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo quy định. Kết quả doanh thu năm 2022 đạt trên 3 tỷ đồng. HTX được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá là đơn vị hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc HTX báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố đánh giá cao vai trò của HTX trong phát triển kinh tế tập thể ở địa phương, kinh tế hộ. Đồng chí nhấn mạnh Tân Tiến là xã ven đô, có hạ tầng giao thông vận tải thuận lợi, các khu, cụm công nghiệp phát triển đây là tiền đề để HTX phát triển các dịch vụ, xây dựng sản phẩm OCOP. Trong thời gian tới HTX tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, tận dụng tối đa các nguồn lực, tập trung huy động vốn đầu tư nâng cấp hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch nông thôn theo tiêu chuẩn, làm tốt dịch vụ bao tiêu sản phẩm nông sản, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào trồng và sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hàng hóa, đồng chí đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương, các Phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ HTX hoạt động ngày càng hiệu quả, ổn định và phát triển./.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương phát biểu thông tin về tình hình khu vực KTTT trên địa bàn huyện An Dương và thông tin một số cơ chế chính sách

Phòng TTTT

Xây dựng Đảng: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28

Kinh tế và đô thị: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể

Chương trình cà phê sáng: Tháo gỡ khó khăn giúp các HTX phát triển

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Previous
Next