Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từng bước mở rộng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm tạo đà phát triển kinh tế cho thành viên và người dân trên địa bàn xã Liên Khê.

  • 12/09/2023
  • 15:19

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, thế mạnh của địa phương phù hợp với nhu cầu thị trường, những năm qua HTX SXKDDV Nông nghiệp Liên Khê (thành viên Liên minh HTX thành phố) đã chủ động trong việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm na bở, đáp ứng nhu cầu cần thiết để các thành viên và nông dân an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình.

HTX đã thực hiện bao tiêu 22 ha diện tích trồng na bở cho thành viên HTX, sản phẩm na bở Liên Khê sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, có tem truy xuất nguồn gốc, sản lượng đạt từ 70 đến 80 tạ/ha. HTX đã ký hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp, cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh… đảm bảo bao tiêu đầu ra ổn định cho thành viên./.

Một số hình ảnh về sản phẩm Na bở Liên khê

Phòng TTTT

Xây dựng Đảng: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28

Kinh tế và đô thị: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể

Chương trình cà phê sáng: Tháo gỡ khó khăn giúp các HTX phát triển

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Previous
Next