Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 và kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam

  • 02/04/2021
  • 16:41

Hưởng ứng phát động thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã (11/4/1946 – 11/4/2021) và 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 hàng năm là ngày “Hợp tác xã Việt Nam”, thực hiện chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 02/4/2021, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2021 và kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Thường trực Liên minh HTX và DN thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX và DN thành phố Khóa VI; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên; phóng viên Báo Hải Phòng, Thời báo kinh doanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tới dự và đưa tin.

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Liên minh HTX Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các đơn vị, địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của các HTX, DN thành viên. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn Liên minh HTX, DN thành phố đã diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị đã đề ra

Trong quá trình hoạt động, nhiều HTX và Doanh nghiệp thành viên đã mạnh dạn huy động các nguồn lực, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất. Có thể khẳng định, trong những năm gần đây, các HTX đang phát huy vai trò là chỗ dựa cho thành viên và kinh tế hộ, góp phần quan trọng trong  việc chăm lo đời sống văn hóa – tinh thần, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng tại các địa phương. Các HTX với quy mô lớn như XN tập thể thương binh Quang Minh, XN tập thể Bình An,  HTX XN cơ khí xây dựng Thăng Long, Hợp tác xã Bạch Đằng và nhiều đơn vị khác đang tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động.

Các doanh nghiệp thành viên đã và đang đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các HTX để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm cũng như tạo ra thị trường nội bộ của các đơn vị của Liên minh HTX và DN thành phố tiêu biểu như: Công ty TNHH Thủy sản Song Hải, huyện Cát Hải, Công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy STC, quận Lê Chân, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế FAGO, quận Ngô Quyền, TNHH Thực phẩm xanh Kỳ Duyên Việt Nam, huyện Vĩnh Bảo và nhiều đơn vị doanh nghiệp khác.

Kết quả có 60 tập thể và 180 cá nhân đã được Liên minh HTX Việt Nam, UBND thành phố, Liên minh HTX và DN thành phố biểu dương, khen thưởng qua các đợt thi đua về Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; thi đua Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX và DN thành phố; Chào mừng Đại hội Liên minh HTX và DN thành phố Nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết công tác Đào tạo Giai đoạn 2017-2020; Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020 giữa 4 Khối thuộc Liên minh HTX và DN thành phố;

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên minh HTX Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên minh HTX và DN thành phố, phát huy tinh thần thi đua yêu nước và kết quả đạt được trong năm qua, Liên minh HTX và DN thành phố và các HTX, DN thành viên đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2021 và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra :

Một là: Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng và các chính sách của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam, UBND thành phố, Cụm thi đua Liên minh các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp phát động, động để cổ vũ, động viên cán bộ thành viên và người lao động nêu cao tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, bình đẳng, chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể và cá nhân có những sáng kiến, sáng tạo, giải pháp, cách làm hay, mô hình mới trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để kịp thời biểu dương, trình các cấp khen thưởng.

 Ba là: Tích cực, chủ động tham mưu cho Thành ủy – HĐND – UBND thành phố các nội dung chỉ đạo hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể thành phố; đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố; Tiếp tục phối hợp UBND các quận, huyện thực hiện rà soát, nắm tình hình hoạt động, tình trạng pháp lý; xử lý những tồn tại trong thực hiện chuyển đổi các HTX theo Luật HTX 2012 tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tập thể thành phố phát triển, tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; Tổ chức thực hiện tốt các Đề án, Kế hoạch sau khi được UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện./.

Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Văn Thịnh – PCT Liên minh HTX Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”
2 đơn vị vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố

Đ/c Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN TP trao Bằng khen của UBND TP và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Đại diện các Khối thi đua của Liên minh HTX và DN thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

  • Nguồn tin: