CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI VINASA TRONG HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

  • 14/04/2022
  • 09:16

Thực hiện Công văn số 599/STTTT-KHTC ngày 05/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp với VINASA trong hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số.

Năm 2022, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) sẽ tổ chức các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số với nhiều hội nghị, hội thảo, triển lãm, đào tạo tập huấn chuyển đổi số, thành phố thông minh, thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp số, xúc tiến thương mại, hợp tác và đầu tư, các hoạt động tư vấn, kết nối hợp tác trong nước và quốc tế (Gửi kèm theo Văn bản).

Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đề nghị các HTX, DN thành viên nghiên cứu tài liệu gửi kèm của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và căn cứ nhu cầu tình hình thực tế tại đơn vị, liên hệ trao đổi, hợp tác, tham gia đào tạo tập huấn chuyển đổi số, các hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyển đổi số, công nghệ số…

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Đỗ Tuấn Dương – Trưởng phòng Phòng Thông tin và Tuyên truyền, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, địa chỉ: số 37 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại: 0985385273./.

File đính kèm: 53 Phối hợp với VINASA trong hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next