Ưu tiên hỗ trợ thực chất cho HTX, doanh nghiệp làm sản phẩm OCOP

  • 24/03/2021
  • 14:53

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng lưu ý, không được làm sản phẩm OCOP theo phong trào, thành tích… Đồng thời yêu cầu các địa phương cần xây dựng cơ chế chính sách về vốn, đất đai, thuế, khoa học công nghệ để tạo điều kiện cho HTX, doanh nghiệp phát triển sản phẩm OCOP.

Sáng nay 23/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020.

PTT-Trinh-Dinh-Dung-8157-1616492255.jpg

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần ưu tiên hỗ trợ thực chất cho HTX, doanh nghiệp làm sản phẩm OCOP.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là Bộ NN&PTNT đã vào cuộc hết sức trách nhiệm. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức kinh tế, trong đó là khu vực kinh tế tập thể, doanh nghiệp tư nhân, người dân đã tham gia để chương trình OCOP đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng chương trình OCOP vẫn bộc lộ hạn chế, trước hết sự vào cuộc của một số địa phương còn chậm, một số địa phương có biểu hiện “chạy theo phong trào” thành tích. Đây là điều cần chấn chỉnh vì chưa đi vào thực chất, dựa vào lợi thế đặc trưng của văn hoá, dân tộc; Chưa thực sự quan tâm đến giải pháp hỗ trợ cụ thể cho chương trình OCOP.

Nhiều sản phẩm OCOP quan tâm tới mẫu mã mà chưa chú trọng chất lượng, quy mô sản phẩm OCOP còn khiêm tốn. Công tác xúc tiến thương mại còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa thu hút được người tiêu dùng; Nguồn vốn phát triển OCOP còn khó khăn…

Vai trò động lực của doanh nghiệp, HTX… còn hạn chế, vì thế chương trình chưa có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia, chủ yếu là doanh nghiệp, HTX tâm huyết đứng ra làm.

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn để phát triển đất nước. Trong đó, việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình OCOP có vai trò quan trọng, là “hạt nhân” tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khối lượng lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mạnh mẽ hơn, người dân nông thôn được cải thiện đời sống, văn hóa. Đây là vấn đề hết sức quan trọng để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp với các ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ của Chính phủ trình Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, tiếp tục xác định chương trình OCOP là trọng tâm, cần được ưu tiên phát triển, yêu cầu địa phương quyết liệt thực hiện.

“Khi Việt Nam trở thành nước phát triển thì chương trình OCOP vẫn cần phát triển, cần đầu tư phát triển 6 nhóm sản phẩm đã xác định đi kèm với việc ưu tiên phát triển sản phẩm gắn với lợi thế của vùng miền”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu, thời gian tới cần từng bước nâng cao chất lượng, đổi mới và sáng tạo với sản phẩm OCOP, trong quá trình triển khai không được làm theo phong trào mà phải phát triển trên cơ sở cung – cầu. Cầu không chỉ ở thị trường trong nước mà cả quốc tế, gắn với điều kiện tiềm năng lợi thế, văn hoá, vùng miền của mỗi địa phương.

“Làm gì cũng phải tính tới cầu, tránh phong trào, tránh “xêu xoa” trong thẩm định, đánh giá sản phẩm OCOP”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để phát triển sản phẩm OCOP, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương cần ưu tiên hỗ trợ thực chất cho các chủ thể là HTX, doanh nghiệp để giữ vai trò động lực đầu tàu trong liên kết hộ nông dân, tạo thành chuỗi giá trị khép kín, giúp nông dân làm chủ sản xuất để tạo ra sản phẩm khối lượng lớn có sức cạnh tranh cao.

Theo đó, cần xây dựng cơ chế chính sách về vốn, đất đai, thuế, khoa học công nghệ để tạo điều kiện cho sản phẩm OCOP phát triển. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, HTX, cá nhân có sản phẩm OCOP phát triển. Đồng thời, cần gắn chương trình OCOP với chương trình nông thôn mới. Nông thôn mới sẽ không phát triển nếu kinh tế nông thôn không phát triển, OCOP phát triển thì kinh tế nông thôn phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển, chế biến sâu sản phẩm OCOP, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm bài bản đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP quốc gia để tiếp cận thị trường quốc tế…

Thy Lê 

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next