Triển khai tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể một cách khẩn trương, nghiêm túc

  • 25/08/2021
  • 14:55

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW).

Theo đó, tại văn bản số 82/BCĐKTTT ngày 20/8/2021 về việc tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phân công một đồng chí trong Thường trực trực tiếp chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ở cấp huyện và cấp tỉnh một cách thực chất, tránh hình thức, nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển KTTT, HTX ở địa phương mình.

tong-ket-20-nam-ve-phat-trien-3202-6346-

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Đồng thời, việc tổng kết cần khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm, làm cơ sở tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước.

Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết theo đúng kế hoạch và Đề cương ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 3/8/2021 của Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW phải được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, bảo đảm công tác tổng kết và hội nghị tổng kết theo đúng kế hoạch, tiến độ thời gian đã đề ra theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT của Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW.

Lê Thúy 

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next