Tổng kết Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về KTTT; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề truyền thống năm 2020 và giai đoạn 2017-2020; Đề án bổ sung xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố giai đoạn 2018-2020.

  • 27/01/2021
  • 08:24

Sáng 26-1, Liên minh HTX và DN thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quán lý HTX; nhân lực làng nghề truyền thống năm 2020 và giai đoạn 2017-2020; Đề án bổ sung xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX thành phố và kế hoạch hằng năm của UBND thành phố, trong giai đoạn 2017-2020, Liên minh HTX và DN thành phố chủ trì, phối hợp với các địa phương, sở, ngành tổ chức 16 lớp tập huấn cán bộ quản lý nhà nước cho hơn 4.000 lượt cán bộ phụ trách kinh tế tập thể. Liên minh phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức 4 lớp đào tạo dài hạn, 23 lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý HTX. Bên cạnh đó, Liên minh tổ chức 33/34 lớp đào tạo nhân lực làng nghề truyền thống cho 825 học viên. Sau đào tạo, các học viên nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, phát huy vai trò quản lý, điều hành hoạt động của HTX, nâng cao tay nghề.

Với Đề án bổ sung xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố, sau 2 năm triển khai, Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố phối hợp với Trung tâm Thông tin – Tin học (Văn phòng UBND thành phố) và các quận, huyện, sở, ngành khảo sát, thu thập, cập nhật dữ liệu tại địa chỉ kttt.hpnet.vn, phục vụ việc tra cứu thông tin về kinh tế tập thể.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố trao chứng nhận, giấy khen tặng các tập thể, cá nhân tham gia tích cực, hoàn thành xuất sắc các chương trình đào tạo và triển khai Đề án bổ sung cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể./.

Một số hình ảnh:

Đ/c Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN TP phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Hữu Đạo – Phó CT Liên minh HTX và DN TP trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo
Đ/c Nguyễn Minh Hoàng – Chánh Văn Phòng Liên minh HTX và DN TP trình bày báo cáo Đề án cơ sở dữ liệu KTTT

Các học viên nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo năm 2020

 

Trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu KTTT thành phố
  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next