Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021

  • 03/08/2021
  • 14:04

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 843 HTX, cao hơn 92 HTX so với cùng kỳ năm 2020, đạt 56,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tính đến tháng 6/2021, cả nước có 26.145 HTX, tăng 863 HTX so với cùng kỳ năm 2020.

Về phát triển hợp tác xã

6 tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 843 HTX, cao hơn 92 HTX so với cùng kỳ năm 2020, đạt 56,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp là 635 HTX (chiếm 75,32%), phi nông nghiệp là 208 HTX (chiếm 24,68%). Vùng Đông Bắc, 213 HTX (25,26%); Tây Bắc, 159 HTX (18,86%); Tây Nguyên, 100 HTX (11,86%), Bắc Trung Bộ, 87 HTX (10,32%); Đồng bằng sông Cửu Long, 95 HTX (11,26%); Đồng bằng sông Hồng, 88 HTX (10,44%); Duyên hải miền Trung, 61 HTX (7,25%), Đông Nam Bộ, 40 HTX (4,75%). Cả nước giải thể 152 HTX (trong đó, 95 HTX nông nghiệp và 57 HTX phi nông nghiệp), giảm 20 HTX so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó Tây Bắc (39 HTX), Đồng bằng sông Cửu Long (31 HTX), Tây Nguyên (27 HTX), Đồng bằng sông Hồng (16 HTX), Đông Bắc (13 HTX), Duyên hải miền Trung (12 HTX), Đông Nam Bộ (10 HTX), Bắc Trung Bộ (4 HTX).­­­

­

Đến tháng 6/2021, cả nước có 26.145 HTX, tăng 863 HTX so với cùng kỳ năm 2020; trong đó 17.060 HTX nông nghiệp, 7.897 HTX phi nông nghiệp, 1.188 Quỹ tín dụng nhân dân. Đồng bằng sông Hồng 6.721 HTX (25,70%), Đông Bắc có 4.578 HTX (17,51%), Bắc Trung bộ 3.994 HTX (15,28%), Đồng bằng sông Cửu Long 3.107 HTX (11,88%), Tây Bắc 2.679 HTX (10,25%), Đông Nam Bộ 1.991 HTX (7,62%), Tây Nguyên 1.655 HTX (6,33%), Duyên hải miền Trung 1.420 HTX (5,43%). Khu vực HTX thu hút trên 6,81 triệu thành viên (tăng 838 thành viên  so với 31/12/2020) và 2,49 triệu lao động (giảm 18.083 lao động  so với 31/12/2020). Tổng vốn điều lệ đạt trên 48,8 nghìn tỷ đồng, trung bình 1,868 tỷ đồng/HTX. Tổng giá trị tài sản đạt trên 182,3 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 2,33% so với 31/12/2020).

Liên hiệp hợp tác xã

6 tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 8 liên hiệp hợp tác xã  (LHHTX), đạt 46,67% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; giải thể 3 LHHTX . Đến tháng 6/2021, cả nước có 106 LHHTX, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. LHHTX xây dựng định hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, tăng cường liên kết giữa thành viên và tìm kiếm đầu ra cho các HTX thành viên. Đối với những LHHTX mới thành lập, chưa có vốn tích lũy, khó khăn về cung ứng dịch vụ thành viên, doanh thu, trả vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, thu hút thành viên.

Tổ hợp tác

6 tháng đầu năm 2021, cả nước thành lập mới 715 tổ hợp tác (THT), đạt 28,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, giảm 848 THT so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, cả nước có 119.963 THT, trong đó có 73.757 THT nông nghiệp (61,48%), 46.206 THT phi nông nghiệp (38,52%). Ngành nghề hoạt động của các THT khá đa dạng như THT trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tín dụng,… Quy mô THT trung bình từ 3 tổ viên trở lên. Một số tỉnh có mô hình hội quán hoạt động hiệu quả như Đồng Tháp có 111 hội quán. Nhiều THT hoạt động hiệu quả, sản phẩm đạt OCOP tại Hà Tĩnh: THT CB hải sản Hoa Linh Chi, THT sản xuất kinh doanh cam Hương Thọ, THT dưa lưới Ngọc Khuê, … Vốn hoạt động trung bình của THT tại Khánh Hòa là 450 triệu đồng/tổ, bình quân 20-30 lao động/tổ, thu nhập 3,5-5 triệu đồng/tháng.

Lê Huy

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next