Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021

  • 08/10/2021
  • 07:30

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021, thay mặt Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Lương Minh Huệ đã gửi Thư chúc mừng tới các doanh nhân thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên toàn địa bàn thành phố

  • Nguồn tin: