Tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu

  • 10/12/2020
  • 08:49

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 8/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng lãnh đạo các ngành chức năng thực địa kiểm tra tiến độ xây dựng điểm các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu tại xã Tân Dân, huyện An Lão và xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ ghi nhận và cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy trong việc hiến đất làm đường

Theo báo cáo của UBND huyện Kiến Thuỵ, việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thụy Hương, tính đến nay địa phương đã hoàn thành 11/17 tiêu chí, bao gồm: thuỷ lợi, điện, trường học, nhà ở, lao động, giáo dục, văn hoá, quốc phòng, an ninh trật tự, hành chính công và hộ nghèo; 6 tiêu chí còn lại chưa hoàn thành là: giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, sản xuất, thu nhập, y tế và môi trường.

Đối với việc triển khai xây dựng 4 tuyến đường kiểu mẫu, gồm: Tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến đường huyện (đoạn từ Trường THPT Thuỵ Hương đến địa phận thôn Quế Lâm); đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn, đường liên thôn từ cây xăng Trà Phương; đường trục thôn Quế Lâm (đoạn từ cổng chào thôn Quế Lâm đến đường 363) và đường ngõ xóm, hiện các nhà thầu đang tập trung thi công và hoàn thành từ 50% đến 70% tổng khối lượng công việc.

Tại xã Tân Dân (An Lão), theo báo cáo của chính quyền địa phương, xã Tân Dân có 3 công trình đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Các dự án, công trình đã được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10, dự kiến đến 31/12/2020 sẽ hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, đối với Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 360 đến đầu làng Vị Xuyên, xã Tân Dân, Trung tâm Phát triên quỹ đất huyện mới tính toán lập phương án bồi thường hỗ trợ được 50% số hộ; phía nhà thầu đã tiến hành thi công được khoảng 40% khối lượng công trình; công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường từ cổng làng Vị Xuyên đến cuối làng Lai Hạ, xã Tân Dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cũng mới tính toán lập phương án bồi thường hỗ trợ được 50% số hộ; nhà thầu thi công đã hoàn thiện một số công đoạn. Riêng công trình xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm thôn Đại Hoàng 1, đã thực hiện được khoảng 85% khối lượng công trình.

Nhà thầu thi công cống ngang đường

Ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Qua kiểm tra thực tế tại các công trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền các cấp,  sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân xã Thuỵ Hương (Kiến Thuỵ) trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án, công trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị lãnh đạo các địa phương ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Riêng đối với xã Tân Dân (An Lão), Phó Chủ tịch nhấn mạnh hiện công tác GPMB của xã đang chậm nhất so với các xã khác trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch yêu cầu địa phương, cụ thể là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão tập trung rà soát hồ sơ từng hộ, nhanh chóng hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ di dời vật kiến trúc trên phần đất hiến cho nhân dân. Phải tính đúng, tính đủ, làm đến đâu dứt điểm đến đó để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Cùng với đó, để bảo đảm tiến độ đến 31/12/2020, các dự án, công trình, hạng mục trên địa bàn các xã hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị lãnh đạo các địa phương phải ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, các đồng chí lãnh đạo địa phương phải trực tiếp vào cuộc chỉ đạo việc thi công, tăng cường nhân lực, máy móc bảo đảm thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch cũng nhắc nhở các nhà thầu, trong quá trình tổ chức thi công cần có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Minh Hảo

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next