Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đồng tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2017

  • 25/01/2017
  • 15:31

Ngày 18/01/2017, Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Đồng, huyện An Dương tổ chức Đại hội đại biểu thành viên, tổng kết tình hình hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng hoạt động năm 2017. Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng, Bảo hiểm tiền gửi khu vực Đông Bắc Bộ, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, lãnh đạo UBND xã Đồng Thái, UBND xã An Đồng và gần 200 đại biểu là thành viên của Quỹ TDND xã An Đồng.

Ông Nguyễn Xuân Lựu-Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động Quỹ năm 2016

Năm 2016 được sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Quy định hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động của Quỹ Tín dụng ổn định và từng bước phát triển. Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Đồng được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành liên quan và sự cố găng nỗ lực của cán bộ, thành viên, sự điều hành linh hoạt chặt chẽ của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến ngày 31/12/2016, Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Đồng có 1827 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động là 41.121.524.000 đồng; tổng tài sản tăng 1.348.683.000 đồng so với năm 2015. Năm 2016, Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đồng đã mở rộng địa bàn hoạt động sang xã Đồng Thái theo đúng kế hoạch và Nghị quyết của Đại hội thành viên năm 2015. Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, khối lượng công việc tăng dần qua hàng năm, Ban điều hành Quỹ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, có biện pháp tích cực, nhanh nhạy, nắm bắt xử lý thông tin kịp thời, huy động vốn và sử dụng vốn chặt chẽ, công tác kho quỹ đảm bảo, an toàn và hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Đồng đã xây dựng được thương hiệu, tạo sự tin tưởng, bám sát với cơ cấu dịch chuyển kinh tế của địa phương, là tổ chức tín dụng đầu tiên mà nhân dân thành viên nghĩ đến khi sử dụng các dịch vụ gửi và vay tiền hỗ trợ vốn trong sản xuất kinh doanh; tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” của thành phố đề ra. Qua đó góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển, hạn chế vấn đề cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở nông thôn, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, 15 thành viên của Quỹ được nhận Giấy khen đã có đóng góp hoạt động của Quỹ trong năm 2016. Đại hội cũng bầu lại Ban kiểm soát Quỹ gồm 02 đồng chí, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2017 như: kếp nạp 40 thành viên mới, tăng thêm 20% tổng nguồn vốn hoạt động lên thành 49.346 triệu đồng, huy động tiền gửi tăng lên 44.918 triệu đồng, dư nợ cho vay tăng 29.600 triệu đồng. Năm 2017, Quỹ Tín dụng nhân xã An Đồng quyết tâm phát triển nguồn lực đi đôi với hoàn thiện cơ chế hoạt động, đội ngũ cán bộ đảm bảo năng lực, làm việc thực sự có hiệu quả, đoàn kết, nhất trí cao, có tâm huyết với ngành, không bị cám dỗ của nền kinh tế thị trường; có tư duy nhanh nhạy, đưa công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh tiền tệ; thực hiện tốt công tác điều hành chính sách tiền tệ theo đúng quy định của nhà nước; tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của 2 xã: An Đồng, Đồng Thái và của ngành để điều hành hoạt động cho linh hoạt phù hợp. Đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương, thực hiện tốt việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi, cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên sản xuất kinh doanh đồng thời vẫn đảm bảo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước; kết hợp với mục tiêu tương trợ cộng đồng, các hoạt động từ thiện, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và phát triển nông thôn mới ngày càng giàu đẹp./.

                                                                                                              -Phòng KTTCTV-

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next