Liên minh HTX&DN thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

  • 04/02/2013
  • 14:54

Ngày 01/02/2013 Liên minh HTX&DN thành phố đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 với sự tham gia của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.
Năm 2012 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn của tình hình kinh tế tác động đến hoạt động cũng như đời sống, song được sự chỉ đạo tập trung, với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo cơ quan và cố gắng trách nhiệm cao của các phòng, trung tâm, của BCH Công đoàn và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan; Liên minh HTX&DN thành phố đã tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chương trình, nội dung công tác của Liên minh; duy trì công tác tham mưu, công tác tuyên truyền và phối hợp, xúc tiến thương mại hỗ trợ phát triển HTX; tổ chức thành công Đại hội 4 Liên minh HTX&DN thành phố nhiệm kỳ 2012-2017. Cán bộ công chức viên chức lao động cơ quan có nhiều cố gắng, tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thu chi tài chính có nhiều cố gắng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu hoạt động và đúng chế độ và nguyên tắc, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là những tháng cuối năm. Công đoàn cơ quan được kiện toàn, phát huy được vai trò trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia vào các hoạt động và quản lý xây dựng cơ quan

Hội nghị nhất trí với nội dung trong các Dự thảo Báo cáo: Tổng kết hoạt động năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; báo cáo kết quả công tác thu chi tài chính năm 2012 của cơ quan và Công đoàn cơ quan Liên minh HTX&DN thành phố.
Căn cứ vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, chương trình công tác, nhiệm vụ của thành phố, Liên minh HTX Việt Nam giao, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên minh HTX&DN phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2013./.
  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next