Liên minh HTX thành phố tổ chức Ngày hội HTX thành phố Hải Phòng năm 2024

  • 08/04/2024
  • 15:34

Sáng 06/4/2024, Liên minh HTX thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội HTX thành phố Hải Phòng năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện; lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố; các Ủy viên ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên minh và đại diện các khối thi đua, các HTX, đơn vị thành viên tiêu biểu; các phòng viên Báo Hải Phòng, Đài PTTH Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Tạp chí kinh doanh tới dự và đưa tin.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng với sự phát triển chung của khu vực kinh tế tập thể cả nước, kinh tế tập thể, HTX thành phố tiếp tục phát triển về; đã có nhiều mô hình HTX sản xuất kinh doanh mới, gắn với chuỗi giá trị, theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn thành phố có 385 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động. Các HTX hoạt động hiệu quả đã góp phần tích cực vào tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Đối với Liên minh HTX thành phố, năm 2023, Liên minh HTX thành phố có nhiều đổi mới công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát, sâu sát ngay tại cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thường xuyên trau dồi nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ đáp ứng ngày một tốt hơn với sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn Liên minh HTX thành phố đã diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị đã đề ra.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu khai mạc Ngày hội, hưởng ứng tháng hành động vì HTX năm 2024, kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin về về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố. Tại thành phố Hải Phòng các HTX có điều kiện để phát triển thuận lợi đa dạng trên mọi lĩnh vực. Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã khẳng định: Đẩy mạnh phát triển khu vực KTTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, Liên hiệp HTX phát triển hiệu quả trong mọi lĩnh vực, coi đây là nền tảng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Thành ủy Hải Phòng luôn sâu sát lãnh đạo, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện triển khai phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX. Liên minh HTX thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành viên về mọi mặt để các HTX phát triển hiệu quả. Đối với các sở ngành như Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên môi trường… tăng cường phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX thành phố, tham mưu tích cực cho thành phố bố trí các nguồn lực tổng thể và lồng ghép để triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển. Mặt trận tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội vận động hội viên, thành viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, thành lập HTX gắn với xây dựng nông thôn mới, HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ…; Phối hợp triển khai các đề án về hỗ trợ phát triển HTX; Phát hiện, nhân rộng, làm tốt công tác thi đua.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX thành phố Hải Phòng tiếp tục làm tốt, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, triển khai thực hiện Luật HTX năm 2023; Tăng cường, đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho khu vực kinh tế tập thể, đơn vị thành viên; Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; Kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; Thực hiện hiệu quả tháng hành động vì HTX; Đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, HTX thành phố, nhất là triển khai hiệu quả các Nghị quyết chính sách về phát triển kinh tế tập thể; quan tâm đến trụ sở hoạt động của Liên minh HTX thành phố; sắp xếp tổ chức lại Quỹ hỗ trợ theo Nghị định 45.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hôi nghị

Ngày hội Hợp tác xã thành phố Hải Phòng năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy sự tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Liên minh HTX thành phố và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các HTX, đơn vị thành viên… Đồng thời tăng cường giới thiệu, quảng bá kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác; ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen cho 05 tập thể, cá nhân; trao 15 Kỷ Niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX; UBND thành phố tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu năm 2023 cho 03 tập thể và Bằng khen 07 tập thể, cá nhân; Liên minh HTX thành phố tặng Giấy khen 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Tại chương trình, Liên minh HTX thành phố tôn vinh 08 HTX tiêu biểu năm 2023. Đồng thời, phát động cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024 giữa các khối thi đua thuộc Liên minh HTX thành phố./.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao Bằng khen, Kỷ Niệm chương vì sự nghiệp phát triển HTX cho các tập thể và cá nhân.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng và đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố trao thưởng Giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố trao thưởng, tôn vinh các HTX tiêu biểu
Ký Giao ước thi đua năm 2024 giữa các Khối thi đua thuộc Liên minh HTX thành phố Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát động Phong trào thi đua và triển khai Cuộc thi tuyên truyền và tìm hiểu Luật HTX năm 2023
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, Liên minh HTX Việt Nam và các đại biểu đi thăm quan các gian hàng của các HTX, đơn vị thành viên trưng bày tại Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, Liên minh HTX Việt Nam thăm khu tư vấn, hỗ trợ tiếp cận vốn vay của Quỹ Hỗ trợ Phát triển HTX

Phòng TTTT

 

Xây dựng Đảng: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28

Kinh tế và đô thị: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể

Chương trình cà phê sáng: Tháo gỡ khó khăn giúp các HTX phát triển

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Previous
Next