Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố kết nạp 02 Hợp tác xã thành viên mới

  • 30/09/2021
  • 10:21

Thực hiện Kế hoạch phát triển thành viên năm và kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP của thành phố theo chuỗi giá trị. Trong tháng 9 năm 2021, Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã đến thăm và trao Giấy Chứng nhận thành viên cho 02 đơn vị gồm: HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương và Hợp tác xã Rượu Đế Vương tại huyện Kiến Thụy, nâng tổng số thành viên Liên minh HTX và DN thành phố lên 278 đơn vị.

Lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố trao Giấy chứng nhận thành viên cho Hợp tác xã Rượu Đế Vương

Cả 02 Hợp tác xã đều đã tham gia chương trình OCOP của thành phố và được công nhận sản phẩm OCOP thành phố gồm: Sản phẩm Gạo ruộng rươi của HTX Nông nghiệp Thụy Hương và sản phẩm rượu Đế Vương của HTX Rượu Đế Vương.

Với mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP của thành phố theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường; Lãnh đạo Liên minh đề nghị các đơn vị thành viên mới nỗ lực, sáng tạo vượt khó hoàn thành những mục tiêu của đơn vị và có nhiều đóng góp chung vào sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể tại địa phương và thành phố. Lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố luôn đồng hành cùng các đơn vị thành viên trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như hỗ trợ các đơn vị phát triển./.

– Phòng KTTCTV–

 

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next