Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã đến thăm và trao Giấy Chứng nhận thành viên cho 02 đơn vị trên địa bàn huyện An Dương

  • 16/06/2022
  • 16:15

Thực hiện Kế hoạch phát triển thành viên năm 2022 và kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP của thành phố theo chuỗi giá trị. Ngày 15/6/2022, Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã đến thăm và trao Giấy Chứng nhận thành viên cho 02 đơn vị trên địa bàn huyện An Dương gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp Hà Nhuận và Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Hồng Thái, nâng tổng số thành viên Liên minh HTX và DN thành phố lên 283 đơn vị.

Được thành lập mới vào đầu năm 2022, các hợp tác xã có vai trò là đơn vị tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, là đầu mối ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cho hộ nông dân,… Mục tiêu của các hợp tác xã là tối đa hóa lợi ích trước mắt và lâu dài của thành viên bằng cách đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ, hoặc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn.

Đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố trao Giấy chứng nhận thành viên cho Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Hồng Thái

 

Đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố trao Giấy chứng nhận thành viên cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hà Nhuận

Lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố đề nghị các đơn vị thành viên mới nỗ lực, sáng tạo vượt khó hoàn thành những mục tiêu của đơn vị và có nhiều đóng góp chung vào sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể tại địa phương và thành phố. Lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố luôn đồng hành cùng các đơn vị thành viên trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như hỗ trợ các đơn vị phát triển./.

– Phòng KTTCTV–
  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next