LÃNH ĐẠO LIÊN MINH HTX VÀ DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

  • 11/04/2013
  • 09:19

hực hiện chương trình công tác năm 2013, ngày 09 tháng 4 năm 2013, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các HTX, Doanh nghiệp thành viên để trực tiếp nghe báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đơn vị, đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của một số đơn vị trong tình hình kinh tế suy giảm như hiện nay trên địa bàn thành phố, báo cáo với các cấp, ngành, thành phố để có giải pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các HTX, Doanh nghiệp.

( Đoàn thăm và làm việc tại HTX Minh Đức)

Đoàn công tác thứ nhất do đồng chí Đào Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đã thăm và làm việc tại HTX thủ công mỹ nghệ An Dương, HTX Lê Hồng Phong, HTX Cữ và HTX Lê Thiện của huyện An Dương.

Đoàn công tác thứ hai do đồng chí Nguyễn Văn Quyến, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Khóa IV thăm và làm việc tại các đơn vị: HTX nước sạch Hưng Đạo (quận Dương Kinh), HTX Minh Đức (quận Đồ Sơn) và HTX vận tải Thủy Sơn (huyện Kiến Thụy); tham gia các đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên đã báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đồng thời nêu đề xuất một số kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của các HTX, Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ như về tiếp cận vốn vay của Ngân hàng, cấp Giấy CN quyền sử dụng đất, địa điểm xây dựng trụ sở làm việc, kho, bãi.

Lãnh đạo Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động và động viên các đơn vị đã có nhiều biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động của địa phương, xây dựng địa phương phát triển. Đồng thời tiếp thu toàn bộ các kiến nghị của các đơn vị thành viên; đồng thời, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Liên minh sớm triển khai thực hiện phối hợp với các đơn vị thành viên để tập hợp, phân loại và đề xuất các văn bản của Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố với các cấp, ngành và thành phố./.

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next