Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025

  • 29/06/2022
  • 17:12

Nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng về trao đổi kinh nghiệm công tác trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của hai thành phố trong kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;

Ngày 27/6, Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Đ/c Phạm Công Chính , Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng và Đ/c Lương Minh Huệ, Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025

Nội dung ký kết phối hợp của hai Liên minh tập trung vào trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng mô hình HTX mới, mô hình HTX điển hình tiên tiến; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động tư vấn, hỗ trợ; quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX..Đồng thời phối hợp hỗ trợ các HTX, các đơn vị thành viên trong kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường..

Định kỳ hai bên sẽ luân phiên tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp và rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai cho năm tiếp theo./.

-Phòng KTTCTV-

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next