Khối thi đua Liên minh HTX, Liên hiệp hội và Hiệp hội nghề nghiệp làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa về triển khai thực hiện phong trào thi đua của khối năm 2012

  • 06/12/2012
  • 11:25

 

Để chuẩn bị cho công tác Tổng kết phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối thi đua, thực hiện kế hoạch hoạt động số 82/LMHHTX-KHTĐ ngày 21/5/2012 của Khối thi đua Liên minh HTX, Liên hiệp hội và Hiệp hội nghề nghiệp về tổ chức tốt phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình, công tác năm 2012.

Ngày 4/12/2012 Liên minh HTX&DN thành phố – Trưởng khối thi đua, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2012 tại Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ, chất lượng công tác thi đua khen thưởng và chuẩn bị công tác tổng kết phong trào thi đua của khối năm 2012, đề ra nhiệm vụ phương hướng của Cụm thi đua cho năm 2013.

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next