• Tin mới:

Khối thi đua Liên minh HTX, Liên hiệp hội và Hiệp hội nghề nghiệp làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa về triển khai thực hiện phong trào thi đua của khối năm 2012

  • 06/12/2012
  • 11:25

 

Để chuẩn bị cho công tác Tổng kết phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối thi đua, thực hiện kế hoạch hoạt động số 82/LMHHTX-KHTĐ ngày 21/5/2012 của Khối thi đua Liên minh HTX, Liên hiệp hội và Hiệp hội nghề nghiệp về tổ chức tốt phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình, công tác năm 2012.

Ngày 4/12/2012 Liên minh HTX&DN thành phố – Trưởng khối thi đua, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2012 tại Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ, chất lượng công tác thi đua khen thưởng và chuẩn bị công tác tổng kết phong trào thi đua của khối năm 2012, đề ra nhiệm vụ phương hướng của Cụm thi đua cho năm 2013.

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next